Jasc

11/12/2015  PISTOLA DE AR  INDIVIDUAL CIDADE FINAL  
12/12/2015  PISTOLA 50 M  INDIVIDUAL CIDADE FINAL  
13/12/2015  FOGO CENTRAL  INDIVIDUAL CIDADE TROFÉU  
13/12/2015  CARABINA AR  INDIVIDUAL CIDADE FINAL  
14/12/2015  CARABINA DEITADO  INDIVIDUAL CIDADE  FINAL   
15/12/2015  CARABINA APOIADO  INDIVIDUAL CIDADE    
16/12/2015  CARABINA AR SETA  INDIVIDUAL CIDADE TROFÉU   
16/12/2015  TRAP DOUBLE  INDIVIDUAL CIDADE     
18/12/2015  TRAP SINGLE  INDIVIDUAL CIDADE   TROFÉU